Ngành Giáo dục tiểu học

Ngành GIáo dục tiểu học - UDA Phân hiệu Đắk Lắk

NGÀNH

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á PHÂN HIỆU ĐẮK LẮK

GIÁO DỤC TIỂU HỌC

CUỘC SỐNG SINH VIÊN SINH ĐỘNG

Trải nghiệm 4 năm SV tại Thành phố đáng sống Việt Nam: ĐẸP, THÂN THIỆN, AN NINH, CHI PHÍ HỢP LÝ, NGÔI TRƯỜNG XANH, SẠCH, ĐẸP thật đáng yêu!. Được tham gia nhiều CLB, đội nhóm, dự nhiều cuộc thi, sự kiện lớn của ngành, của trường.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, không gian học tập mở rộng. Hệ thống phần mềm E-learning phục vụ học tập và làm việc trên môi trường số. Đội ngũ giảng viên và cán bộ nhà trường có trình độ chuyên môn cao, tận huyết, năng động.
CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CB GV

HỖ TRỢ VIỆC LÀM ĐẦU RA

SV được chọn cơ hội làm việc tại Nhật để đăng ký học tiếng Nhật ngay từ đầu khóa học hoặc làm việc tại hệ thống trường thực hành Sakura Olypmia của trường tại nhiều tỉnh thành: Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk lắk. Giáo viên tiểu học ở các trường công lập, tư thục, trường có yếu tố quốc tế thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Chương trình được xây dựng theo hướng thực hành ứng dụng, hội nhập quốc tế. Chương trình đào tạo lấy sinh viên làm trung tâm. SV học sâu về chuyên môn nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, làm đề án và công tác quản lí trường tiểu học, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sự kiện, lễ hội, tham vấn tâm lí học đường, rất cần thiết cho các trường tiểu học hiện nay
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN

HỌC VÀ THỰC HÀNH TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRƯỜNG SONG NGỮ SAKURA OLYMPIA

Sinh viên học và thực tập thông qua 5 kì thực tập tại trường tiểu học với 20 tín chỉ ở trong nước và nước ngoài. Sinh viên được thực hành, trải nghiệm thực tế và đạt năng lực đầu ra ngay trong quá trình học tập.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐẠI HỌC ĐÔNG Á PHÂN HIỆU ĐẮK LẮK

 • Phần chuyên môn nghề nghiệp ngành Giáo dục tiểu học được thiết kế theo quy định của Bộ GD&ĐT và nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp, có tổng thời lượng là 130 tín chỉ, được phân bổ 8 học kỳ mỗi học kỳ là 16 tín chỉ, riêng học kỳ thứ 6 là 18 tín chỉ. Mỗi tín chỉ có đơn giá học phí là 550.000 đồng Việt Nam. Như vậy, học phí mỗi học kỳ là 8 triệu 800 ngàn đồng Việt Nam và ổn định cho toàn khóa học.
 • Chương trình ngoại ngữ theo quy định của Bộ GD&ĐT đối với SV bậc đại học để đạt năng lực đầu ra về ngoại ngữ tương đương bậc 3 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. SV được học 38 tín chỉ. Nếu SV đã đạt năng lực đầu ra ngoại ngữ ngay từ trường THPT thì được miễn học, SV chưa đạt thì đăng ký học 01 trong 04 ngoại ngữ (Anh, Trung, Nhật, Hàn) tại Trung tâm ngoại ngữ của Nhà trường ngay học kỳ I, nhất là đối với SV đăng ký đi làm việc tại Nhật. Phần ngoại ngữ có học phí hỗ trợ bằng 50% học phí chuyên môn.
 • Ngoài ra, còn có chương trình giáo dục thể chất và quốc phòng theo quy định của Bộ GD&ĐT là 11 tín chỉ do trường Quân sự thành phố đào tạo cho SV là thanh niên, cũng có học phí hỗ trợ như ngoại ngữ.
 • Học phí được ổn định cho toàn khóa cho dù có dịch bệnh hoặc học online, hoặc Nhà trường có tăng thêm nội dung số tín chỉ cũng không tăng học phí và được quyết toán vào cuối khóa học.
 • Tất cả các phần nội dung chương trình trên được phân bổ 8 học kỳ và 3 kỳ hè ở năm 1, năm 2 và năm 3.
 • SV tốt nghiệp ra trường nhận bằng Cử nhân Giáo dục tiểu học.

NĂM 2

 • Thực tập tại trường tiểu học (1 tháng) đợt 1
 • Làm công tác chủ nhiệm, tham gia các hoạt động nội, ngoại khóa của nhà trường.
 • Thực hành xây dựng kế hoạch bài giảng và tổ chức các hoạt động dạy học các phân môn khoa học Tự nhiên.
 • Làm tốt công tác chủ nhiệm, thiết kế bài giảng và giảng dạy tốt các môn khoa học Tự nhiên gồm: Tự nhiên - Xã hội lớp 1,2,3, Khoa học, Lịch sử, Địa lí lớp 4,5, môn Toán lớp 1,2,3,4,5, hiểu được cấu trúc của chương trình tiểu học và ra đề kiểm tra đánh giá phù hợp với năng lực học tập của học sinh tiểu học ở từng khối lớp, có năng lực bồi dưỡng học sinh năng khiếu môn Toán bậc tiểu học
 • Phương pháp dạy học các môn Thể chất, Nghệ thuật và tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ngoài giờ lên lớp
 • Thực tập tại trường tiểu học (1 tháng) đợt 2
 • Thi đánh giá năng lực nghề nghiệp
 • Thi sản phẩm chuyên môn nghiệp vụ.
 • Thi “Làm đồ dùng dạy học”, Hội giảng “Người giáo viên tương lai”, thi “Thiết kế bài giảng Online”.
 • Ngành phụ 2 (chọn học ngoài CTĐT): Tham vấn tâm lý học đường
 • Thực tập & Khóa luận tốt nghiệp
 • SV đi thực tập sinh ở một trường tiểu học nước ngoài trong 01 năm và thi tốt nghiệp.
 • Hoặc: SV chọn đi làm tại 01 trường tiểu học trong nước 1.5 tháng, làm Khóa luận tốt nghiệp hoặc 03 đề án thực hành.
 • Giải quyết vấn đề & Nghiên cứu khoa học
 • Có khả năng thiết kế ý tưởng, giải quyết vấn đề
 • SV có khả năng khởi nghiệp 1 dự án cá nhân (khuyến khích)
 • SV có khả năng nghiên cứu và viết bài báo khoa học
 • Chuyên ngành Giáo dục tiểu học
 • Phương pháp dạy học các môn khoa học Tự nhiên
 • SV đạt năng lực đạt Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
 • Ngoại ngữ
✿ TÊN MÔN HỌC
NĂNG LỰC ĐẦU RA
 • Thi đánh giá Năng lực nghề nghiệp
 • Thi sản phẩm chuyên môn nghiệp vụ.
 • Thi kĩ năng ứng xử sư phạm tiểu học.
 • SV có năng lực ứng xử sư phạm đối với học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp, có năng lực nghiên cứu khoa học, có năng lực thiết kế bài giảng online đối với các phân môn về khoa học Tự nhiên, xã hội, có năng lực đặc thù của người giáo viên tiểu học.
 • Thi đánh giá năng lực nghề nghiệp:
 • Thi 02 sản phẩm chuyên môn nghiệp vụ.
 • Thi kĩ năng đọc/kể diễn cảm, hát, viết chữ đẹp.
 • Sv đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
 • Ngoại Ngữ 

NĂM 3 & 4

✿ TÊN MÔN HỌC
NĂNG LỰC ĐẦU RA
 • Lý luận chính trị
 • Ngành phụ 1 (thuộc chương trình đào tạo): Tổ chức hoạt động ngoại khóa, sự kiện
 • Đề án 1: Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các môn khoa học Tự nhiên – Xã hội lớp 1,2,3 hoặc Khoa học, Lịch sử, Địa lí lớp 4,5 bậc tiểu học theo hướng cải tiến và hội nhập nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh tiểu học
 • Đề án 2: Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các môn Toán bậc tiểu học theo hướng cải tiến và hội nhập nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh tiểu học.
 • SV có khả năng thực hiện được các công việc của người giáo viên chủ nhiệm lớp, giảng dạy tốt các môn khoa học Tự nhiên.
 • Phương pháp dạy học các môn khoa học xã hội
 • Đề án 3: Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các môn Tiếng Việt bậc tiểu học theo hướng cải tiến và hội nhập nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh tiểu học
 • Đề án 4: Thực hiện nhiệm vụ rèn luyện kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh tiểu học hoặc bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho học sinh tiểu học.
 • Đề án 5: Một số biện pháp hình thành thói quen đạo đức cho học sinh tiểu học.
 • SV có khả năng thực hiện được các công việc của người giáo viên chủ nhiệm lớp, hình thành thói quen đạo đức cho học sinh tiểu học, giảng dạy tốt các môn khoa học Xã hội bậc tiểu học.
 • SV có kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu biết những chính sách, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, giáo dục, văn hóa của đất nước. SV có sức khỏe, có kiến thức về giáo dục quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Đề án 6: Thiết kế bộ bài giảng âm nhạc (8 - 10 bài) theo hướng phát huy tính tích cực cho học sinh lớp 4, 5.
 • Đề án 7: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất học sinh cho học sinh tiểu học.
 • Có năng lực quản lí lớp, xây dựng kế hoạch bài dạy và tổ chức tốt hoạt động dạy học và giảng dạy các phân môn khoa học Xã hội: Học vần, Tập đọc, Tập viết, Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn, Kể chuyện; Đạo đức, rèn luyện tốt các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh tiểu học, xây dựng được công cụ kiểm tra, đánh giá các môn Xã hội, xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Tiếng Việt, năng lực cảm thụ văn học cho học sinh tiểu học.
 • Thực tập tại trường tiểu học (1 tháng) đợt 3
 • Có năng lực quản lí lớp, làm công tác chủ nhiệm, xây dựng được kế hoạch bài dạy, tổ chức tốt hoạt động dạy học, giáo dục các phân môn Thể chất (Thể dục), Âm nhạc, Mĩ thuật, hoạt động Đội, Sao, hoạt động trải nghiệm, Tin học - Công nghệ (Thủ công - Kĩ thuật) cho học sinh tiểu học, xây dựng công cụ kiểm tra, đánh giá các môn Thể dục và các môn Nghệ thuật bậc tiểu học.
 • Phương pháp giáo dục học sinh tiểu học và quản lí trường tiểu học
 • Đề án 8: Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục ở trường tiểu học.
 • Đề án 9: Thực hiện 01 bộ bài giảng Online môn Khoa học lớp 5 (5 - 7 bài) vận dụng phương pháp giáo dục Steam.
 • Xây dựng kế hoạch quản lí các hoạt động dạy hoc và giáo dục, sinh hoạt chuyên đề, quản lí bán trú ở trường tiểu học. Xây dựng bài giảng theo hướng tích hợp giúp học sinh khuyết tật (chậm trí tuệ, khiếm thính, khiếm thị) tự tin hòa nhập cộng đồng. Có năng lực sử dụng tiếng Anh chuyên ngành trong nghiên cứu chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy học và quản lí. Xây dựng kế hoạch bài dạy tích hợp các phương pháp hiện đại và truyền thống nhằm nâng cao chất lượng dạy học, phát huy năng lực học tập của học sinh tiểu học.
 • Đề án 10: Xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội truyền thống ở địa phương.
 • Đi thực tập ngành phụ 1 (1 tháng)
 • Lập kế hoạch và tổ chức được các sự kiện, hoạt động ngoại khóa, tham quan, dã ngoại, dự án hỗ trợ cộng đồng tại trường tiểu học phù hợp với tình hình địa phương.
 • Đề án 11: Nghiên cứu nhu cầu tham vấn tâm lý của HS của 1 trường THCS ở hoặc một trường Tiểu học thành phố Đà Nẵng.
 • Đi thực tập ngành phụ 2 (1 tháng) nếu đăng kí học.
 • Xây dựng mục tiêu, triển khai thực hiện quy trình, thiết lập hồ sơ đánh giá ban đầu, xây dựng kế hoạch xử lý vấn đề, giám sát khi tham vấn tâm lí; Sử dụng linh hoạt các kĩ năng tham vấn trong các tình huống tham vấn cụ thể; Sử dụng được các bộ công cụ bổ trợ để sàng lọc, chẩn đoán, tham vấn tâm lí.
 • SV có sức khỏe, có kiến thức về giáo dục quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Có kĩ năng thế kỉ 21, kĩ năng lập kế hoạch học tâp và xác định mục tiêu học tập, kĩ năng tự học, quản lí thời gian, xây dựng phương pháp học tập và học tập suốt đời; kĩ năng giao tiếp có văn hóa, lịch thiệp, kĩ năng thuyết trình và trình bày trước đám đông; kĩ năng viết và truyền thông trên mạng xã hội, kĩ năng chụp ảnh và quay video; kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính đúng thể thức và nội dung. Chuẩn bị được 1 portfolio chất lượng ngay từ năm 1 và phỏng vấn đạt trong buổi phòng vấn tìm việc của doanh nghiệp.
 • Có năng lực sử dụng thành thạo tin học trong học tập, nghiên cứu và giảng dạy.
 • Có kiến thức cơ bản về tiếng Anh để nghiên cứu chuyên môn.
 • Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành để thực hiện, tuyên truyền, phổ biến được kiến thức pháp luật cơ bản đến gia đình, nhân dân.
 • Giáo dục đại cương
 • Kĩ năng phương pháp học ĐH
 • Tin học
 • Ngoại Ngữ
 • Kiến thức cơ sở khối ngành
 • Kiến thức cơ sở ngành

NĂM 1

✿ TÊN MÔN HỌC
NĂNG LỰC ĐẦU RA